Sci-fi povídky, fantazie a zamyšlení.

DomůPovídkyŠutrCestaVyhnáníZa hranice Domoviny I

Vítejte na mém blogu. Budu ráda, když se začtete do povídek, nebo příběhů na pokračování.

Vzhledem k rodinné situaci se zde chvíli budu vyskytovat trochu méně.

Září 2014

Hledání Řešení

29. září 2014 v 8:27 Šutr
Město domorodců ve skalách bylo plné. Plnější než při příletu obchodníka. I v jeho poklidnosti bylo vidět, že se lidé nechovají tak jak normálně. Častěji se na promenádě shlukovaly skupinky lidí a diskutovali. Hry dětí byly méně energické. Sem tam se hlavy lidí zvedly k obloze, i když na ní nebylo vidět více než šedivé mraky.
"Nemůžeme riskovat něčí život. Je to šílené." V místnosti rady starších probíhalo jednání. Bylo to nejdelší jednání, jaké kdo pamatoval. Přizvána byla skupina lékařů a výzkumníků domorodců. Byla zde i Nena a Roman.
"Ale zachráníme tak všechny." Algemonův klidný hlas zněl méně energicky, než jindy. Na jeho tváři únava vidět nebyla, ale bylo ji cítit z jeho gest i pohledu.

Samodruhá

22. září 2014 v 8:48 Povídky
Listoval starou kronikou. Zmínky o pozemku, který ho zajímal, byly ještě z předválečné doby. Ručně psané záznamy byly provázeny jednoduchými malůvkami. Připadaly mu neumělé až dětinské, přesto docela dokreslovaly atmosféru tehdejší doby.
Byl překvapený dědictvím. Svého strýce znal jako nemajetného tuláka, který jen stěží vyšel s penězi. To, že vlastnil les na kraji města, netušili ani ostatní příbuzní.