Sci-fi povídky, fantazie a zamyšlení.

DomůPovídkyŠutrCestaVyhnáníZa hranice Domoviny I

Vítejte na mém blogu. Budu ráda, když se začtete do povídek, nebo příběhů na pokračování.

Vzhledem k rodinné situaci se zde chvíli budu vyskytovat trochu méně.

Červenec 2014

Vzpoura

25. července 2014 v 18:38 Šutr

Stavitel se přiblížil znovu ke stěně. Rukou se jí dotkl a posunoval se s rukou na zdi od vchodu dál do místnosti. Když přišel zhruba do jedné třetiny, stěna pod jeho rukou jako by se propadla.
"Našel jsem vchod." Zakřičel na Grega. "Třeba tam mají ty své transportéry, nebo najdeme modul, se kterým se dostaneme na Lexovu loď."
"Blbost, i kdyby to byl nějaký sklad, nebo hangár bude prázdný. Všichni jsou pryč, jak by se odtud dostali?"
Stavitel se nenechal odradit. Vykročil přímo tam, kde ve stěně nahmatal díru.

Volba královny

20. července 2014 v 17:32 Povídky
Jako vždy byla vpovzdálí a sledovala okolí. Pozorovala smyslný rej těl svých vrstevníků. Krásná dokonalá těla na pokraji dospělosti se leskla v zapadajícím slunci.
Jako každým koncem období i tentokrát se bude konat slavnost, kdy se vybere ten nejkrásnější z dospívajících.
Měla pocit, že do této skupiny nepatří. Její dětské ošklivé tělo ještě nevykazovalo známky dospívání a ani ji nezachvátilo šílenství příprav na slavnost. Nesdílela nadšení partnerů v dětských hrách. Byla přemýšlivým pozorovatelem, který hledal smysl v této nepraktické a nelogické akci, která nezapadala do jejich jinak strohé vysoce organizované a efektivní společnosti.

Jednání

18. července 2014 v 18:08 Šutr

"Nemůžete jen tak letět na planetu, která je v karanténě. Máme jasné rozkazy." Helena přišla za Ordem hned po Urterovi.
"Ale ano, zjistit, zda je na planetě nákaza. Jestli ano, zničit ji, jestli ne předat zprávu a vydat se zpět. Zatím jsme nákazu nezjistili."
"Ne, protože nám to nedovolili. Chovají se, jako u nich nákaza byla. Máme jasné rozkazy."
"Kdyby u nich nákaza byla, tak jsou mrtví." Hlavně musí postupovat opatrně, když je senátorka na planetě. Také měl tušení, že by vojenský zásah neprobíhal tak hladce, jak by se zdálo. Nemohl jí přiznat, že jedná podle nějakého tušení, nepřiznal to ani sobě.

Útěk

12. července 2014 v 21:02 Šutr

Greg se stavitelem jeli v malém vozíku, které vzali z přístavní budovy. Jelo pomalu a kodrcavě. Nebylo přizpůsobeno těžkému kamenitému terénu.
"S tímto daleko nedojedeme." Zahudroval stavitel. "Jaký máš vůbec plán?"
"Signalizátor, který jsme dali k jezeru, domorodci odvezli do vesnice. Viděl jsem ho."
"Nevíš kde ta vesnice je a signalizátor je nefunkční." Stavitel začal být naštvaný. Krajina planety se mu nelíbila a ještě víc ho strašilo pomyšlení, že by se tu někde ztratili. Jak se ukázalo u jezera, povrch planety nebyl tak nevinný, jak se na první pohled zdálo. Neměl rád venkov a krajinu bez měst a civilizace, kde se může projevit zákeřnosti původní životní formy. Domorodci mu k srdci také nepřirostli, ale teď by je s radostí uvítal. Měl na sebe vztek, že se k tomuto dal přemluvit.

Senátorka

8. července 2014 v 14:03 Šutr

Nenina loď přiletěla podle programu. Nečekali, že u planety najdou někoho dalšího. Loď pořádkové služby byla pro ně překvapením.
"Sekretariát senátorky Neny, žádáme sdělení účelu návštěvy této planety."
Ordo si pročítal předběžnou zprávu epitýmu, když se s nimi vládní loď Domoviny spojila.
"V Domovině se vyskytla epidemiologická situace druhého řádu s původem na této planetě."
Nena se s Alonzem na sebe podívali.