Sci-fi povídky, fantazie a zamyšlení.

DomůPovídkyŠutrCestaVyhnáníZa hranice Domoviny I

Vítejte na mém blogu. Budu ráda, když se začtete do povídek, nebo příběhů na pokračování.

Vzhledem k rodinné situaci se zde chvíli budu vyskytovat trochu méně.

- I - Delta 2

18. června 2012 v 23:37 |  Část První - Domovina

Další přednáška na katedře archeologie byla za ním. Alonzo se díval na nadšené tváře před sebou. Mladí lidé, kteří mají život před sebou. Někdy se mu zdála Domovina až příliš civilizovaná na to aby zde byl člověk šťastný. Ale při pohledu na sál plný spokojených lidí tuto myšlenku odsunul. Žili ve vyspělé civilizaci plné technologických vymožeností. Historie lidstva byla plná válek a násilí. Nyní už několik staletí vládl mír. Přednášel na univerzitě. Bylo to město samo o sobě. Moderní mrakodrapy byly přeplněné vědomostmi a mladými lidmi toužícími po vědění. Nemohl najít nic s čím by nebyl spokojený, přesto měl pocit, že mu něco chybí.

Dnes vyprávěl o Prométheu, planetě s hornatým kontinentem a obyvateli, kteří se živili převážně pastevectvím. Neměli žádnou infrastrukturu, žádné školství a psát a číst umělo jen pár lidí. Elektronické přístroje, se kterými přistáli původní osadníci, již dávno přestaly fungovat. A tak se spoléhali jen na primitivní nástroje a stroje, které čas od času přivezli obchodníci. I když civilizace na této planetě udělala krok zpět, neměl pocit, že jsou tu lidé nešťastní. Jejich primitivní život měl v něčem krásu.

Lidé v Domovině sice žili delší život, ale plný shonu. Prométheané si vždy našli čas na posezení v trávě a vyprávění příběhů. Vlastně tím trávili většinu dne. Kočovali z místa na místo. Když v oblasti, kde zrovna sídlili, prométheanské kozy spásly trávu, přesunuli se dál. Osa planety byla ke zdejšímu slunci nakloněna v pravém úhlu a tak se zde nestřídaly roční období. Prométheané měřili čas na dny, které byly o pět hodin delší než standardní den domoviny. Rok určovali podle svého kočování. Začátek roku pro ně byl, když se jejich tábor dostal k městům, které vybudovali jejich předci - původní osadníci. Rok se tak průběžně měnil podle toho, kolik bylo ve stádu koz a jak rychle spásaly trávu. Z původního osídlení zbyly jen ruiny. Prométheus nebyl daleko od Domoviny. Byl však daleko od obchodních cest a planeta sama o sobě neměla žádné bohatství po kterém by prahli obchodníci.

"Našli jsme jen málo věcí, které by se dalo ohodnotit jako cenné. Snad jen kronika vedená osadníky při osidlování. Bylo zde mnoho záznamů zkoumání přírodních podmínek planety, začátky využívání jejich zdrojů… Zjistili jsme, že některé skutečnosti, které byly zaznamenány do deníku, se dostaly i do legend obyvatelstva. Jednou z nich byla legenda o nemoci, na niž vymřela skoro polovina osadníků. A zázračné nalezení léku z přírodních zdrojů planety."

Studenti seděli v lavicích a napjatě poslouchali. Jemu to připadalo jen jako další podobný příběh. Příběhy planet mimo Domovinu byly většinou podobné. Osídlování planet byla tvrdá práce. Přizpůsobit život podmínkám na cizí planetě nebylo lehké. Nákazy byly časté. Mnohokrát se stalo, že osadníci nepřežili. A tam, kde nebylo nic cenného, nestálo obchodníkům za to na planetu letět. Izolace od zbytku lidstva měla za následek upadání civilizace. Bez infrastruktury, nebo dodávek náhradních dílů z Domoviny nebyli schopni opravovat stroje a začali se spoléhat na to, co dovedli vyrobit. Staré lodě, ve kterých se původní osadníci na planety dostávali, byly určeny jen na jednu cestu."V legendách prométhanů, které si předávali ústně, se také vyskytovala i Stará planeta.

Nejprve jsem se zaradoval, že jsem našel další vodítko, které by mi pomohlo určit polohu této legendární praplanety." Už zase začínám o Staré planetě. Pomyslel si Anonzo. Nejvyšší čas skončit.

"Když jsem však našel člověka, který mi byl schopen říct tuto legendu, mé nadšení opadlo," vykládal skupině, která ho sledovala se zatajeným dechem. Vzpomněl si na svou první přednášku, kdy začal pracovat na univerzitě. Byla plná nadšení i pro něj, jako by ty příběhy znovu prožíval, teď už to byla jen ohraná básnička, kterou recitoval pro pobavení publika.

"Je to velice stará pověst, říkal mi tehdy stařík, který by v civilizaci, jako je naše, byl považován za muže v nejlepších letech. Místo, odkud pocházíme, se nachází na kraji galaxie, z místa kde je jen velice málo hvězd. Naši předkové na Prométheus přiletěli v korábech mezi hvězdami. Jejich cesta trvala mnoho let, a někteří se ani nedočkali toho, aby Prométheus viděli. Proletěli Pekelnou branou, a protože to byli to stateční svobodní lidé s duší volnou jako pták, jejím nástrahám odolali. A náš lid tuto duši zdědil.

Dál už začal vykládat další legendy, vztahující se k příletu na planetu. Když jsem se zeptal jestli ví směr, odkud předkové přiletěli, ukázal na Charón.

Rudý poutník a jeho trojice souputníků vedli jejich kroky v hledání nových světů, které by se Zemi podobaly."

Rudý trpaslík, ležící směrem ke kraji ramene galaxie, kde se nacházela Domovina, byl známým orientačním znamením. V této oblasti bylo jen velice málo hvězd a Charón zde seděl uprostřed té prázdnoty jako by spolykal všechny hvězdy kolem sebe.

"Jiný směr než předpokládáme, že se Stará planeta nachází. S touto legendou o rudém trpaslíku jsem se setkal již dříve. Tam však chyběla trojice souputníků. Což stařík nedovedl vysvětlit, co tito souputníci představují."

Zvedl se ze židle, aby ukončil přednášku. Čekal otázky, většinou jich pár bylo. Popisoval studentům, mladým lidem z celé Domoviny, cesty na vzdálené planety. Jen málo z nich se sice na Deltě 2 narodili, ale většina z nich znala jen pár planet vnitřní Domoviny. Zkušenost s cestováním ve středu Domoviny - oblasti hvězdných soustav, které tvořili nejcivilizovanější území společenství planet - neměla nic společného s cestováním za hranice Domoviny. Několik studentů bylo ze soustav na pokraji Domoviny, ale i ti měli pramalou představu o životě za hranicí, jak světům mimo Domovinu říkali. Všichni do jednoho ho s napětím poslouchali.

"Odkud tedy osadníci byli?" zeptal se jeden ze studentů.

"Buď to byli opravdu osadníci ze Staré planety, a směr, který se traduje v legendách, se vyprávěním zkreslil. Na druhou stranu Charón a jeho okolí je nápadný tím, že je zde velice málo hvězd a málokdo si jej splete. Předpokládá se, že Stará planeta je za Thorovou soustavou, tím směrem se také nachází nejdříve osídlené planety. Mým vysvětlením je, že osadníci pocházejí z planety Země, na kterou přišli osadníci ze Staré planety. Legenda zůstala, jen tou planetou, ze které pocházejí, není Stará planeta."

"A proč by se nemohla Stará planeta nazývat Zemí a být za Charónem?" zeptala se zrzavá studentka. "Vždyť Stará planeta, není to trochu nesmyslný název? A hodně těchto civilizací, které mají staré základy, jsou směrem od Domoviny k Charónu."

Usmál se, jen málokdy si mu některý ze studentů dovolil odporovat. Měl rád, když studenti přemýšlejí.

"Míst, kde se nachází planety s pozůstatky dřívějšího osídlení je více. Bylo to předmětem přednášky před dvěma měsíci."

"Udělala jsem si graf planet a stáří nalezených artegfaktů. Nejstarší jsou právě na této straně."

"Ano, je to tím, že v těchto odlehlých místech se civilizace nezachovala a je zde co vykopávat. Nálezy na planetách směrem k Thorovu pásu jsou starší."

"Ale ne artefakty. Jakou metodou bylo zjišťováno stáří nálezů v této oblasti?" nedala se studentka.

"V Domovině se planety rychle měnily. Budování civilizace v této oblasti bylo rychlé hlavně proto, že je zde velké množství soustav s obyvatelnými planetami blízko sebe. Proto jsme bohužel nebyli schopni najít pozůstatky po původních osadnících. Je to škoda, ale je to tak. Průzkumy reziduální metodou prokazatelně zachytily odrazy pozůstatků staveb."

"Proč tedy osadníci nezůstali v této oblasti a vydávali se dále? A co když vůbec nešlo o stavby, které postavili lidé? Reziduální metoda jen ukáže, že v zemi kdysi bývala stavba. Nebo spíše, že je podloží vlivem nějakého zásahu změněné a my jsme jen našli obrysy. Nemusely to být ani stavby. Mohlo to…" Studentka vypadala nadšeně. Její nadšení ho začalo zajímat.

"Stačí, beru vaše argumenty. Jsou však velice nepravděpodobné. Lidstvo osídlilo mnoho planet a nikde jsme nenašli inteligentní život." Vzpomněl si na šechy podivné formy života, které potkal na cestách a které existují dokonce i na planetách Domoviny.

"Alespoň ne takový, který bychom pochopili. Nenašli jsme ani náznaky nelidských civilizací, které by byly podobné té lidské. A také pro směr k Thorovu pásmu hovoří záznamy z archivů přivezené ze Staré planety. Pravda, mnoho záznamů se za války ztratilo. Studoval jsem tyto archivy, byly to spousty záznamů a dokumentů odkazujících na osídlování. Vše nasvědčuje, že Stará planeta opravdu je někde za Thorovou soustavou. Jsou tam i dokumenty, které na ten směr přímo odkazují.

A proč se někteří vydávali dále? To je spíše politická otázka, než archeologická. Uvědomme si, že tehdy byla válka. Kdo by před ní nechtěl uniknout co nejdále?"

Vstal, už musel ukončit hodinu. Kdyby se zamotal do diskuze, kdo ví, kdy by se odtud dostal.

"Oceňuji Vaši snahu. Dejte mi podklady, které jste vypracovala a já se na ně podívám. Srovnám je se svými závěry. Možná, že i vaše postřehy nás posunou někam dál. Každopádně jsou vaše postřehy zajímavé."

Uvědomil si, že podobný výzkum neudělal. Příliš se soustředil na záznamy z archivů. Trochu ho to rozladilo. Připadalo mu, že jeho práce je v poslední době jen využívá toho, co udělal v minulosti, nic nového neudělal. Ani nezpracoval výpravy na kterých byl, tak jak to udělala ta dívka. Což vždy chtěl a počítal, že se do toho dá, už když nastupoval na univerzitě. Nikdy však k tomu nedošlo. Nebyl typ, co se zabývá papírováním a výzkumem od počítače.
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 valin valin | Web | 15. listopadu 2012 v 6:28 | Reagovat

Začínám číst od začátku..

2 domovina domovina | Web | 15. listopadu 2012 v 20:09 | Reagovat

[1]: Doufám, že se bude líbit. :)

3 ListeRo ListeRo | Web | 1. srpna 2013 v 21:21 | Reagovat

Máte skvělou fantazii a představivost. Pozor na opakování slov :) jinak se mi to líbí a čtu dál :)

4 domovina domovina | Web | 2. srpna 2013 v 8:53 | Reagovat

[3]: Jo jo sladké začátky :)

5 Plačící anděl Plačící anděl | Web | 5. května 2014 v 18:49 | Reagovat

Občas se trochu ztrácím v cizích slovech, ale jinak se to čte skvěle. Zatím to vypadá zajímavě... :)

6 domovina domovina | Web | 7. května 2014 v 18:17 | Reagovat

[5]: Děkuji, doufám, že se bude líbit :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama